Uitleg van de vaardigheidsscan van de ab

De vaardigheidsscan is een digitale vragenlijst waarop je, na het ingevuld te hebben, kunt zien in welke mate je beschikt over de vereiste vaardigheden bij de werkzaamheden van de intern begeleider.

Maar vooral: welke kansen er voor je liggen om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien in je functie.

De competenties zijn:

 

1. Andragogisch competent
2. Methodologisch competent
3. Beheersmatig competent
4. Organisatorisch competent
5. Innovatief competent
6. Competent in het samenwerken met externen
7. Competent in zelfreflectie en ontwikkeling

Het maken van de vaardigheidsscan is eenvoudig. Meteen na het inloggen kun je starten.
Het invullen kost ongeveer 15 minuten.
Als je tijdens het invullen van de scan uitlogt blijven de gegevens bewaard gedurende een week. Binnen deze week kun je opnieuw inloggen en kom je bij de vraag waar je was gebleven.

De scan kun je meerdere malen invullen. Je vult bijv. de scan nu in,en over een jaar weer. De resultaten van beide momenten worden bewaard.
Daarmee kun je je eigen ontwikkeling volgen en kun je dit gebruiken voor het jaarlijkse functioneringsgesprek of het POP-gesprek.

Bij elke vraag kun je op een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre de gemaakte vraag op jou van toepassing is:

1. Wordt beheerst;
2. Voldoende;
3. In ontwikkeling;
4. Nog niet ontwikkeld;
5. Kan in deze werksituatie niet ontwikkeld worden.

Nadat je alle vragen hebt ingevuld ontvang je je overzicht met sterke en zwakke punten.
Veel succes!